photo_tick photo_tock
5 km
Name Kat Rennen Datum
Fill Mirko 00:16:46 Promesse M BOclassic 31.12.2011
Gafriller Romana 00:21:49 Promesse F BOclassic 31.12.2011
Schanung Lisa 00:19:24 Juniores F BOclassic 31.12.2011
3000 m
Name Kat Rennen Datum
Von Mörl Laurenz 09:29,07 Allievi M Gran Prix Mezzofondo 02.08.2011
Steinhauser Verena 11:46,11 Allievi F Gran Prix Mezzofondo 02.08.2011
3000 m Hindernis
Name Kat Rennen Datum
Fill Mirko 10:34,65 Promesse M Camp. Regionali 03.06.2011
2000 m
Name Kat Rennen Datum
De Santis Claudia 07:39,68 Cadetti F Gran Prix Mezzofondo 02.08.2011
2000 m Hindernis
Name Kat Rennen Datum
Von Mörl Laurenz 06:26,42 Allievi M Camp. Regionali 14.09.2011
1500 m
Name Kat Rennen Datum
Deltedesco Alex 04:36,90 Juniores M 1. Gran Prix 10.04.2011
Von Mörl Laurenz 04:17,12 Allievi M Camp. Regionali 03.06.2011
1000 m
Name Kat Rennen Datum
Taschler Samuel 3:01,79 Cadetti M Camp. Provinciali 22.05.2011
Scrinzi Tanja 3:34,57 Cadetti F 5. Gran Prix 25.09.2011
Covre Philipp 3:16,50 Ragazzi M Memorial Bonecher Carneri 29.05.2011
Vikoler Carmen 3:31,01 Ragazzi F 5. Gran Prix 24.09.2011
800 m
Name Kat Rennen Datum
Von Mörl Laurenz 2:03,48 Allievi M Gran Prix Mezzofondo 27.07.2011
Scrinzi Tanja 2:41,03 Cadetti F Meeting Werner von Linde Sportfest 20.03.2011
600 m
Name Kat Rennen Datum
Taschler Samuel 1:38,45 Cadetti M Finale Gran Prix 01.10.2011
Messner Stefanie 1:57,03 Cadetti F Camp. Reg. Prove Multiple 05.08.2011
Ferrari Davide 1:44,54 Ragazzi M Finale Gran Prix 01.10.2011
Vikoler Carmen 1:57,03 Ragazzi F 3. Gran Prix 05.06.2011
Gasser Julian 1:55,35 Esordienti M Camp. Provinciali 09.10.2011
Palla Tamara 2:33,78 Esordienti F Finale Gran Prix 01.10.2011
400 m
Name Kat Rennen Datum
Von Mörl Laurenz 0:54,34 Allievi M Camp. Reg. Prove Multiple 05.08.2011
300 Hs H 76
Name Kat Rennen Datum
Volgger Daniel 0:48,87 Cadetti M Camp. Provinciali 22.05.2011
300 m
Name Kat Rennen Datum
Pizzetti Andrea 0:41,43 Cadetti M 4. Gran Prix 04.09.2011
Dewi Ayu Sandra 0:46,99 Cadetti F 4. Gran Prix 04.09.2011
200 m
Name Kat Rennen Datum
Monese Nicolas 23,43 Allievi M Meeting Pentecoste 13.06.2011
100 Hs H 84
Name Kat Rennen Datum
Volgger Daniel 15,65 Cadetti M Camp. Reg. Prove Multiple 05.08.2011
100 m
Name Kat Rennen Datum
Monese Nicolas 11,48 Allievi M Memorial Bonecher Carneri 29.05.2011
80 Hs H 76
Name Kat Rennen Datum
Fischer Sandra 13,30 Cadetti F Camp. Reg. Prove Multiple 05.08.2011
80 m
Name Kat Rennen Datum
Pizzetti Andrea 10,09 Cadetti M 5. Gran Prix 25.09.2011
Fischer Sandra 10,87 Cadetti F Camp. Provinciali 22.05.2011
60 Hs H 60
Name Kat Rennen Datum
Ferrari Davide 9,12 Ragazzi M Camp. Regionali 17.09.2011
Monopoli Asia 10,42 Ragazzi F 2. Gran Prix 08.05.2011
60 Hs H 76
Name Kat Rennen Datum
Wierer Anna 11,55 Cadetti F Meeting Pergine Indoor 19.02.2011
60 Hs H 84
Name Kat Rennen Datum
Kovacs Kerstin 9,72 Promesse F Meeting Pergine Indoor 19.02.2011
Taschler Samuel 11,16 Cadetti M Meeting Pergine Indoor 19.02.2011
60 m
Name Kat Rennen Datum
Cubich Ambra 8,97 Juniores F Meeting Werner von Linde Sportfest 20.03.2011
Monese Nicolas 7,42 Allievi M Meeting Werner von Linde Sportfest 20.03.2011
Brunner Evi 8,78 Allievi F Meeting Pergine Indoor 05.02.2011
Volgger Daniel 8,38 Cadetti M Meeting Pergine Indoor 12.03.2011
Fischer Sandra 8,79 Cadetti F Meeting Pergine Indoor 12.03.2011
Bau' Alex 7,80 Ragazzi M Memorial Bonecher Carneri 29.05.2011
Monopoli Asia 8,53 Ragazzi F Memorial Bonecher Carneri 29.05.2011
50 Hs H 50
Name Kat Rennen Datum
Bau' Patrick 9,20 Esordienti M Meeting Pergine Indoor 19.02.2011
Moser Marie 9,75 Esordienti F Meeting Pergine Indoor 12.03.2011
50 m
Name Kat Rennen Datum
Bau' Patrick 7,80 Esordienti M Memorial Bonecher Carneri 29.05.2011
Moser Marie 8,54 Esordienti F 3. Gran Prix 05.06.2011
40 Hs H 50
Name Kat Rennen Datum
Bau' Patrick 7,56 Esordienti M 5. Gran Prix 24.09.2011
Moser Marie 8,20 Esordienti F 5. Gran Prix 24.09.2011
Diskus 1 kg
Name Kat Rennen Datum
Cubich Ambra 25,95 m Juniores F Meeting Pentecoste 13.06.2011
Brunner Evi 20,70 m Allievi F 2. Gran Prix 08.05.2011
Dreisprung
Name Kat Rennen Datum
Vikoler Filipp 10,37 m Cadetti M Camp. Regionali 17.09.2011
Fünfkampf
Name Kat Rennen Datum
Volgger Daniel 2304 p Cadetti M Camp. Reg. Prove Multiple 05.08.2011
Messner Stefanie 3393 p Cadetti F Camp. Reg. Prove Multiple 05.08.2011
Hochsprung
Name Kat Rennen Datum
Kovacs Kerstin 1,59 m Promesse F Meeting Werner von Linde Sportfest 20.03.2011
Volgger Daniel 1,84 m Cadetti M Camp. Ital. Cadetti 09.10.2011
Messner Stefanie 1,55 m Cadetti F Camp. Provinciali 22.05.2011
Messner Stefanie 1,55 m Cadetti F Meeting Fidenza Rappr.Cadetti 12.06.2011
Ferrari Davide 1,43 m Ragazzi M Finale Gran Prix 01.10.2011
Sader Isabel 1,40 m Ragazzi F Camp. Provinciali 22.05.2011
Kugelstoßen 2 kg
Name Kat Rennen Datum
Bau' Alex 13,67 m Ragazzi M 5. Gran Prix 24.09.2011
Monopoli Asia 8,88 m Ragazzi F 5. Gran Prix 24.09.2011
Kugelstoßen 3 kg
Name Kat Rennen Datum
Messner Stefanie 11,00 m Cadetti F Camp. Provinciali 22.05.2011
Kugelstoßen 4 kg
Name Kat Rennen Datum
Kovacs Kerstin 8,50 m Promesse F 1. Gran Prix 10.04.2011
Cubich Ambra 9,43 m Juniores F Meeting Werner von Linde Sportfest 20.03.2011
Pizzetti Andrea 11,15 m Cadetti M Finale Gran Prix 01.10.2011
Kugelstoßen 5 kg
Name Kat Rennen Datum
Festini Capello Michele 9,71 m Allievi M Meeting Brunico Indoor 22.01.2011
Speerwurf 400 g
Name Kat Rennen Datum
Messner Stefanie 39,42 m Cadetti F Camp. Ital. Cadetti 09.10.2011
Speerwurf 600 g
Name Kat Rennen Datum
Vikoler Filipp 24,87 m Cadetti M 5. Gran Prix 25.09.2011
Vierkampf
Name Kat Rennen Datum
Bau' Alex 2526 p Ragazzi M Camp. Reg. Prove Multiple 05.08.2011
Vortex
Name Kat Rennen Datum
Bau' Alex 61,64 m Ragazzi M 4. Gran Prix 03.09.2011
Sferra Alice 32,68 m Ragazzi F 2. Gran Prix 08.05.2011
Kirchler Simon 33,13 m Esordienti M 1. Gran Prix 17.04.2011
Palla Tanya 21,28 m Esordienti F 5. Gran Prix 24.09.2011
Weitsprung
Name Kat Rennen Datum
Kovacs Kerstin 5,03 m Promesse F Meeting Werner von Linde Sportfest 20.03.2011
Cubich Ambra 4,28 m Juniores F 1. Gran Prix 10.04.2011
Monese Nicolas 5,88 m Allievi M 1. Gran Prix 10.04.2011
Volgger Daniel 5,52 m Cadetti M 2. Gran Prix 08.05.2011
Fischer Sandra 4,87 m Cadetti F 5. Gran Prix 25.09.2011
Bau' Alex 5,21 m Ragazzi M Memorial Bonecher Carneri 29.05.2011
Monopoli Asia 4,35 m Ragazzi F Memorial Bonecher Carneri 29.05.2011
Bau' Patrick 3,78 m Esordienti M 4. Gran Prix 03.09.2011
Moser Marie 3,52 m Esordienti F 1. Gran Prix 17.04.2011